رخشانه

SATEL-3005
پودر شوینده سبک، حاوى آنزیم هاى پاک کننده که جهت شستشوی روزانه انواع پارچه هاى رنگى و سفید در لاندرى مناسب است. رخشانه به نحوى فرموله گردیده که مصرف مداوم آن تاثیر منفى در تاروپود پارچه ها به جاى نگذارد.
مزایای مصرف:
کف کنترل شده
حلالیت بالا در آب
حفظ ثبات رنگ پارچه
عدم تشکیل رسوب در ماشین های لباسشویی
مشخصات محصول:
حالت فیزیکی: پودر سفید با دانه های رنگی
نحوه و میزان مصرف:
میزان مصرف این محصول ۲ – ۱ درصد به نسبت حجم ماشین لباسشویی می‌باشد. این بدین معنی است که در ماشین لباسشویی ۱۰۰ کیلوگرمی می‌توان ۲ – ۱ کیلوگرم پودر اضافه نمود.
نکات ایمنی:
* در صورت استفاده دستی از دستکش استفاده شود.
بسته بندی:
بسته بندی این محصول در سطل های ۱۰ کیلوگرمی می‌باشد.