پاک گستر توس

دفتر فروش:

مشهد، بزرگراه آزادی، نبش آزادی ۹۷، برج اداري سامان، طبقه اول، واحد ۱۰۲

آدرس كارخانه:

فيروزكوه شهرک صنعتی قدیم، شرکت شايان شيمی

تلفن‌ تماس:

۰۵۱-۳۶۵۸۵۲۰۹ – ۰۵۱-۳۶۵۸۵۲۳۶ – ۰۹۱۵-۳۱۵۱۵۲۶